Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde taraflar arasında imzalanmıştır.

A.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
Ticaret Unvanı: Mota Güzellik
ADRES: Bağdat Cad. No:240 Kadıköy / İstanbul
TELEFON: 0850 441 89 97
B.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
Alıcı İş bu sözleşmeyi kabul etmekle siparişi onayladığı takdirde sipariş bedeli ve varsa kargo bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödemekle sorumlu olup, Bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.motaguzellik.com web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı, satışta konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda kabul ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğine işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı :Mota Güzellik
Adres Bağdat Cad. No:240 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0850 441 89 97
Eposta: info@motaguzellik.com

4. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
6.1. Ürün ve/veya Hizmetin temel özelliklerini (marka, miktarı, türü/rengi, model, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından düzenlenmiş kampanya var ise fiyatlar belirtilen kampanya süresince geçerlidir .
6.2. Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve şartlar güncelleme yapılana kadar geçerlidir.
6.3. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Açıklaması ve Birim Fiyatı KDV dahil Ara Toplam:

Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

6.4. Ürün kargo bedeli ALICI tarafından ödenecektir.
6.5. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta
Fatura teslim: Alıcının kayıtlı e- posta adresine veya ürün sevk adresine yönlendirilecektir.

 

 

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, anladığı ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeye elektronik ortamda onay vermesi, mesafeli satış sözleşmesinin onayından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken tüm doğru bilgiler, adres, siparişi verilen ürünlere ait özellikler, ürünlerin fiyatını(vergiler dahil), ödeme ve teslimat bilgilerini de hatasız ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri veya vermiş olduğu adres uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre içinde ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruma teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilmez, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

7.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü sağlam, ayıpsız, siparişte belirtilen kalite ve niteliklere uygun, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli özeni göstermeyi, ihtiyat ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. SATICI,sipariş edilmiş ürünün temini konusunda sıkıntı yaşadığı taktirde bu durumu, yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ödemesini yapmadığı taktirde veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumda SATICI ürüni teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder.
7.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.7. SATICI, tarafların elinde olmayan, gelişen, öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin ortaya çıkması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun çözülmesine kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve tek seferde ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ödemenin geldiği bankaya bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına gönderdiğinden itibaden ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci , banka kuralları ve yoğunluğu ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.8. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya sonrada kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve belirtilmiş diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır
7.9. ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, ambalajı yırtılmış vb. ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal özenle korunması, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
7.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığından dolayı uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına maddi ,manevi tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) işlemlerde bulunamaz.
7.12. İşbu sözleşme içerisinde bulunan maddelerden birini ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8. CAYMA HAKKI
8.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal/hizmetin satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 7(yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

a) İade edilecek ürünlerin kutusu ve ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde 3.kişiye veya ALICI ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin faturanın aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

b) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20günlük süre içerisinde mal/hizmet iade almakla yükümlüdür.

c) Cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilecektir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER/HİZMETLER
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, hızlı bozulan, son kullanma tarihi geçen mal/hizmet, tek kullanımlık mal/hizmetler, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü halde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflar, şikayet ve itirazlarda, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

12. YÜRÜRLÜK
ALICI, Elektronik ortamda verdiği siparişe ait ödemeyi yaptığı taktirde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş olur. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde tüm gerekli yazılımsal işlemleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Mota Güzellik
ALICI:
TARİH: